วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 11:25

ARIT NRRU ร่วมนำเสนองานวิจัย PULINET ครั้งที่ 10

Written by
Rate this item
(0 votes)

นางสาววารุณี คุ้มบัว หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พร้อมด้วยนางสาวกอบแก้ว บุญกลาง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิชาการทางโปสเตอร์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference : PULINET 2020) ภายใต้กรอบความคิด “Library Transformation in a Disrupted World” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

Read 54 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.