มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-247072 หรือ 044-009009 ต่อ 2720