การเดินทางไปนครราชสีมา

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 12 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 3-4 ช.ม. และสามารถใช้บริการรถปรับอากาศสาธารณะโดยขึ้นรถจากสถานีขนส่งหมอชิต ปลายทางสถานีขนส่งนครราชสีมา (เรียกสถานีปลายทางโดยย่อว่า บขส.) ซึ่งมี 2 แห่ง ได้แก่ บขส.เก่า และ บขส.ใหม่ เมื่อถึงปลายทางแล้วสามารถใช้บริการแท็กซี่ หรืออื่น ๆ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง แต่สำหรับผู้ส่งบทความรอบที่ 1 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2561) จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษโดยจะมีรถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง ระหว่างกรุงเทพ-นครราชสีมา พร้อมอาหารและเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ

 

ที่พัก

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 12 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงานมีโรงแรมหลายแห่ง เช่น The Imperial Hotel and Convention Centre Korat, Korapura Resort ซึ่งทั้ง 2 แห่งใช้เวลาเดินทางถึงสถานที่จัดงานภายใน 10 นาทีโดยรถยนต์