การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care

ชื่อแนวปฏิบัติที่ดีภาษาไทย : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care ช…

Share Button

เล่มรวมแนวปฏิบัติที่ดี 2018

รวมบทความแนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 2561

Share Button

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

[nggallery id=”5″] รูปภาพกิจกรรม มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 NRRU Show & Shar…

Share Button

อบรมการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ “…..เขียนอย่างไรให้โดนใจ ไม่โดนเท…..”

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะจัดโครงการ อบรมการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจั…

Share Button

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรชสีมา ไ…

Share Button

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนิ…

Share Button