ปฏิทินการอบรม

หัวข้อการอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การสร้างสรรค์งานด้วย Google Form
(รับจำนวน ๓๐ คน)
https://goo.gl/8FLKo4
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม “การสร้างสรรค์งานด้วย Google Form”
การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Google Calendar 
(รับจำนวน ๓๐ คน)
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม “การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Google Calendar”
การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites
(รับจำนวน ๓๐ คน)
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites”