ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (97)

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (BOOK EXPO THAILAND 2016)

ระหว่างวันที่ 13 - 24 ต.ค. 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Concept : "เสนอหน้า" .......มาร่วมเสนอหน้ากับไปเรา!


                                        สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (BOOK EXPO THAILAND 2016) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยให้อาจารย์ ในคณะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหนังสือเข้าห้องสมุด โดยเดินทางไปกับสำนักวิทยบริการฯ  ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (ไปเช้า-เย็นกลับ) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดส่งไปที่คณะ หรือติดต่อประสานกับบรรณารักษ์ประจำคณะวิชา                  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559  *รับจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปกับเราสามารถเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการเข้าห้องสมุดได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ชั้น 2 หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ http://www.arc.nrru.ac.th/ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1609, 1616 ต่อ 107, 112, 114

 

 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

                                         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning จำนวน 84 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา

 ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

*สามารถเข้าใช้งานได้จากลิงค์นี้

 

 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

                          29 ก.ค. 59 ขอเชิญทุกท่าน รับชมรายการ เช้านี้ที่โคราช เวลา 09.20-09.40 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ KCTV โดยมี อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


 


 


 


 

 

 

                         ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 (Beyond ARIT) จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมภายในงาน

  - ประชุมระดับผู้นำสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

  - เปิดระบบห้องสมุดอัจริยะเทคโนโลยี RFID

  - บรรยายพิเศษหัวข้อ "ความท้าทายของห้องสมุดสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบ Smart Library กับการขับเคลื่อนเข้าสู่    ยุค Thailand 4.0" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

  - ชมนิทรรศการ การนำเสนอเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0 จากร้านค้าชั้นนำ

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

                              จากสำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้ขยายระยะเวลาการทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Onefile และฐานข้อมูล Nation Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ขยายระยะเวลาเป็น "ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559" และทดลองการใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo โดยจะเปิดให้ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาโสตทัศนุปกรณ์ "AV Club Upgrade งาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์ให้กับบุคลากรทางด้านโสตทัศนศึกษาและผู้ที่รับผิดชอบด้านโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมตะโกราย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

 

เชิญชวนชาวราชภัฏโคราช เที่ยวชมและเลือกซื้อหนังสือ ในงาน Korat Bookfair 2016 : สัปดาห์หนังสือนครราชสีมา ครั้งที่ 1

คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ร่วมกับสมาพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ โดยการสนับสนุนของจังหวัดนครราชสีมาและภาครัฐเอกชนในจังหวัดอีกหลายองค์กร จัดงาน Korat Bookfair 2016 : สัปดาห์หนังสือนครราชสีมา ครั้งที่ 1 โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 Sky Hall ชั้น 6 ของห้างห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์

ในงานพบกับหนังสือทุกประเภท ที่จะนำมาลดราคาพิเศษ 20-80% มากกว่า 100 บูธสำนักพิมพ์ชั้นนำ พร้อมมุม บุฟเฟ่ต์หนังสือช็อปเต็มถุงเพียง 99 บาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการทุกวัน และเตรียมพบกับนักเขียนมากมาย ดังนี้ 

  • เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม ดร.ป๊อป (ฐาวรา สิริพิพัฒน์) เวลา 17:00 น.
  • อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม มุนินฺ (มุนินทร์ สายประสาท) นักวาดภาพการ์ตูน เวลา 15:00 น.
  • ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ เวลา 15:00 น.
  • เสาร์ที่ 4 มิถุนายน ชาติ กอบจิตติ เวลา 14:00 น.

 

 

 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

          ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก

บริษัท Gale Cengage Learning Indo-China Limited 

 

ลิงค์รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/17dHG0-F-EMyFpzsTyTnWi9mQi5oZc286B_TWALzpPUY/edit?usp=sharing

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/asiademo?db=GVRL&id=comfort สามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:05

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลFood Science Source

Written by

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้นในการนี้

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน2559 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

          รายละเอียด : ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยว

ข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด

บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่

สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

เข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ -> http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fsr

 

เชิญ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการ “เล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

                                                                              กำหนดการ

           เวลา 08.30 - 09.00 น.           ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมงาน

           เวลา 09.00 - 09.15 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความเป็นมาของ “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

           เวลา 09.15 - 09.25 น.           พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

           เวลา 09.25 - 09.30 น.           ผู้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก         

           เวลา 09.30 - 09.45 น.           พิธีเปิด “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน เราจัดให้ ปี 3” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
           และกล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

           เวลา 09.45 - 10.00 น.           แนะนำร้านค้า ศูนย์หนังสือ และกิจกรรมเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการเล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3”

           เวลา 10.00 - 10.45 น.           พิธีปิดกิจกรรม “การส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ : มุมบริการความรู้”
                                                   และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา

                                                            - จับรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                                                            - ผู้ร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

                     เวลา 10.45 น.            ปิดงาน

 

คลิ๊กลิงค์ได้ที่    https://docs.google.com/forms/d/1xRUyUzOgKdg20pdm1RgsXTHume1w8O1UYDrmwGPqHHg/viewform?embedded=true


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

หน้าที่ 7 จาก 7