ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (99)

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ครั้งที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ 044 009009 ต่อ 1616 ต่อ 103 , 120

 

https://www.facebook.com/arc.nrru1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collections, Bloomsbury Fashion Central, Drama Online   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  - 31 กรกฏาคม  2560 ซึ่งมีรายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  "Bloomsbury Collection”

 - Link : www.bloomsburycollections.com

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์  ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง  สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

 

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  "Bloomsbury Fashion Central”

 - Link : www.bloomsburyfashioncentral.com

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ  สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  " Drama Online”

 - Link : www.dramaonlinelibrary.com

 

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการแสดงที่ดีสุด ให้บริการจากแหล่งข้อมูลของการละเล่น การแสดง การทำงาน  บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่สำคัญและน่าเชื่อถือทั่วโลก   ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษาต่างๆ ด้านบทละคร บทพูดที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ ไฟล์เสียง มากมายกว่า 1,500+    มีผลการดำเนินงานและรางวัลการันตีมาแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ซีงสามารถเข้าไปค้นหา สืบค้น ศึกษา พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

 

วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 11:34

กิจกรรม อ่านเพลิน Learn every day

Written by

 

กิจกรรมดีดี ต้องบอกต่อ

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม  กิจกรรม อ่านเพลิน Learn every day การให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดเทอม โดยเข้าร่วมโครงการสามารถยืมหนังสือได้สูงสุดคนละไม่เกิน 20 เล่ม  สามารถยืมหนังสือได้ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2560

เปิดรับผู้สนใจร่วมลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้นนะคะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมใบเสร็จชิงโชค ประจำเดือนเมษายน 2560

1. น้ำทิพย์  รัตนลัย

    5941001109

2. ธนมณพัฒศ์  พะโยธร

    58D0107113

3. ปัทมาวดี  เลิศสันเที๊ยะ

    5840307113

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ โทร 044-009009 ต่อ 1616,1609 ต่อ 120


บริษัท EBSCO ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Suties Source  ระหว่างวันที่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ฐานข้อมูล Science Reference Center

รายละเอียด : ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

URL: search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

2. ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

รายละเอียด : แหล่งข้อมูลยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator. TV(เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของโลก)

 

URL : search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560 17:49

iT-Care @Library Training

Written by

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการ iT-Care@Library โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หัวข้อ สำหรับคณาจารย์ท่านใดสนใจจะให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเป็นห้องสามารถติดต่อได้เป็นกรณีพิเศษ 
ลงทะเบียนอบรมได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://goo.gl/forms/Ux3cjGsIUXsDobyJ3

ด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการและการบริการด้วยใจ (Service Mind) เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างทัศนคติที่มีต่อการให้บริการอย่างถูกต้อง รู้วิธีค้นหาความแข็งแกร่งพร้อมสร้างเสน่ห์ในการให้บริการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อพิชิตใจลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการขององค์กร ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 40 คน

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560 07:49

วันปลอดค่าปรับ

Written by

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปลอดค่าปรับ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการได้นำทรัพยากรที่ยืมไปแล้วเกินกำหนดได้นำมาคืนโดยไม่มีค่าปรับ และเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

โดยการนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) ปลอดค่าปรับเฉพาะหนังสือที่เกินกำหนดเท่านั้น

2) หากทำหนังสือชำรุดหรือสูญหาย ปรับตามระเบียบ
3) ส่งคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 เท่านั้นค่ะ

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ : Training the online database searching and international published technique
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสาธิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่งเข้าร่วมการอบรม จะส่งให้ท่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ : Training the online database searching and international published technique ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมดังนี้

โปรแกรมที่ 1 Tips for searching online databases วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โปรแกรมที่ 2 How to choose journals for publising your research paper วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

โปรแกรมที่ 3 EBSCO online databases searching วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

สามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า 1 โปรแกรม และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีเวลาในการอบรมเกิน 80 % ค่ะ

 

หน้าที่ 6 จาก 8