ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (97)

วันพุธ, 13 กันยายน 2560 10:55

Google for Education is available in NRRU

Written by

ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรและนักศึกษา

ขณะนี้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถใช้งาน Google for Education ได้แล้วค่ะ โดยท่านสามารถใช้ email ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทำการ login ผ่านเว็บไซต์ gsuite.nrru.ac.th หรือ portal.office.com หรือgoogle.com ล็อกอินเพียงครั้งเดียว ใช้ได้ทั้ง Google App และ office 365 app การใช้งาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยนี้ เป็นการใช้พื้นที่บน Google Cloud แบบ Unlimit และในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ท่านยังสามารถใช้งาน Google Drive File Stream ซึ่งมีพื้นที่ให้ทุก User ขนาด 1 EB. ติดตั้งใช้งานบน PC หรือ Mac ได้


มีปัญหาในการใช้งานหรือต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 1609 หรือ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 2723

คลิกลิงค์ เพื่อติดต่อขอรับ account หรือลืมรหัสผ่าน

https://goo.gl/forms/MkHA0iOGgLWxz6ZL2

 

ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อขอรับตรนักศึกษา  ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หัวลำโพง) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  และเมื่อได้รับบัตรนักศึกษาแล้ว โปรดใช้บัตรนักศึกษา เข้า-ออก ประตูอัตโนมัติ และใช้บัตรในการขอรับบริการต่าง ๆ ของทางห้องสมุดทุกครั้งค่ะ

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  แทนใจถวายพ่อ(รัชกาลที่ ๙)  ภายใต้โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันอังคาร, 05 กันยายน 2560 10:59

Annual Report 2016

Written by

รายงานประจำปี 2559

 

 

วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 16:08

เสนอสั่งซื้อหนังสือในระบบอนไลน์

Written by

เสนอสั่งซื้อหนังสือออนไลน์

 

 

สถานะการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์

 

 
 
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 10:09

นักศึกษาใหม่ใช้บัตรประชาชนยืมหนังสือ

Written by

**ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่านค่ะ**

 

สำหรับนักศึกษาใหม่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา และมีความประสงค์ที่จะยืมหนังสือ นักศึกษาสามารถใช้บัตรประชาชน / ใบขีบขี่ / บัตรที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้ พร้อมแนบคูปอง library Tour 2017 จำนวน 2 ใบ ที่ได้รับในวันปฐมนิเทศ นำมาติดต่อยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 ค่ะ

วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560 18:50

ขยายเวลาการเปิดให้บริการ

Written by

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาเปิดให้บริการดังนี้ค่ะ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. -18.30 น.
และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. - 16.30 น.

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ  ฐานข้อมูล WEL มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สามารถใช้งานได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์

 

http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-NaRaRaUnJu24

วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560 10:12

เรียนเชิญเสนอรายชื่อ e-books ฐานข้อมูล Gale

Written by

เรียน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของฐานข้อมูล GAL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เสนอคัดเลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการตามไฟล์ที่แนบ ท่านสามารถใส่ไฮไลท์รายการหนังสือที่ต้องการ และส่งไฟล์กลับมาได้ที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

                              ตารางกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด “Library Tour 2017”  

                                       นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

                                           วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2559   

 

                 บริเวณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันอังคาร

ที่ 4

กรกฎาคม

2560

08.30 -12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษ

1,015

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย

ปริญญาตรี 4 ปี

ออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาตรี 4 ปี

ทัศนศิลป์

ปริญญาตรี 4 ปี

13.00-16.30 น.

 

นิติศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาสังคม

ปริญญาตรี 4 ปีวัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพุธ

ที่ 5

กรกฎาคม

2560

08.30 -12.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ

 

การบัญชี

1,270

ปริญญาตรี 4 ปี

การตลาด

ปริญญาตรี 4 ปี

การเงินและการธนาคาร

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการโรงแรม

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

ปริญญาตรี 4 ปี

13.00-16.30 น.

 

นิเทศศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

เศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปริญญาตรี 4 ปี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี 4 ปี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

ปริญญาตรี เทียบโอน

การจัดการโรงแรม

ปริญญาตรี เทียบโอน

การตลาด

 

ปริญญาตรี เทียบโอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ปริญญาตรี เทียบโอน
วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพฤหัสบดี

ที่ 6

กรกฎาคม 2560

08.30 - 12.00 น.

คณะครุศาสตร์

 

ศิลปศึกษา

540

ปริญญาตรี 5 ปี

สังคมศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

นาฏศิลป์ไทย

ปริญญาตรี 5 ปี

ดนตรี

ปริญญาตรี 5 ปี

พลศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพฤหัสบดี

ที่ 6

กรกฎาคม 2560

13.00-16.30 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

180

ปริญญาตรี 4 ปี

สาธารณสุขชุมชน

ปริญญาตรี 4 ปี

คณะครุศาสตร์

 

การศึกษาปฐมวัย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

 

ปริญญาตรี 5 ปี

พุทธศาสนศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

อุตสาหกรรมศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คณิตศาสตร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

หน้าที่ 5 จาก 7