ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (99)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าอบรม เรื่อง "การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Calendar" ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หัวข้อฝึกปฏิบัติ
- การสร้างปฏิทินใหม่
- แก้ไขหรือลบปฏิทิน
- การสร้างปฏิทินกิจกรรมใหม่
- การกำหนดค่าการแจ้งเตือน ด้วย SMS
- การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม
- การเผยแพร่ปฏิทิน

สมัครอบรมได้ที่ลิงค์

http://gg.gg/arit2018

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

7 กุมภาพันธ์ 2561 https://goo.gl/fCBS7C
21 กุมภาพันธ์ 2561 https://goo.gl/oQBj1A
28 กุมภาพันธ์ 2561 https://goo.gl/PZg7aX

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำและสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, McGraw-Hill Access Engineering, McGraw-Hill Education eBook library และ Cambridge Core ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิชาการ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ สังคมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ประสานประจำคณะ หรือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ โทร. 044-009-009 ต่อ 1630, 1631 ต่อ 115, 116

สมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ได้ลิงค์

http://gg.gg/book2018

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม "เจาะลึกการใช้งาน Google Drive และ Google Drive File Stream" ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ วิทยาการ อ.สวรรค์ ดวงมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google Apps for Education
-->หัวข้อการอบรม
- การเข้าสู่ Drive
- การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
- การอัพโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร
- การสำเนาเอกสาร
- การย้ายตำแหน่งเอกสาร
- การทำงานร่วมกันบนไดรฟ์
- การตรวจสอบประวัติการทำงานบนไดร์ฟ
- การลบไฟล์และกู้คืน
- การติดตั้ง Google Drive File Stream
- การใช้พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์

 

สมัครเข้าอบรม
http://gg.gg/arit2018

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม " การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

 

ลงทะเบียนได้ที่ 
http://gg.gg/gale2018

 

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : NRRU Book Fair 2018

พบกับกิจกรรม อ่าน...อิ่ม ขอเชิญมาร่วมอิ่มสมอง กับการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านค้าและศูนย์หนังสือชั้นนำมากกว่า 15 ร้านค้า ที่จะมาออกร้านแนะนำหนังสือใหม่พร้อมส่วนลดและของแถมมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Reuse for Gift อิ่มใจไปกับการประดิษฐ์ไดอารี่เป็นของขวัญที่ทำจากใจ และมาอิ่มท้อง ในกิจกรรม Cook books กับเมนูง่ายๆ แค่อ่านก็ทำได้ ทั้งอร่อยและสุขภาพดี

ขอเชิญมาอ่าน มาอิ่มด้วยกัน ในวันที่ 10-13 มกราคม 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 ตึก 31 อาคารยุพราชเบญจมงคล

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจเล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้ หรือ โทร. 044-009-009 ต่อ 1630-1631 ต่อ 112 หรือ 116

โครงการสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี พ.ศ.2561

โครงการสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี พ.ศ.2561 เป็นการสำรวจความต้องการใช้หนังสือใหม่ของ คณาจารย๋ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนำมาให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการเสนอคัดเลือก ดังนี้

1. คัดเลือกรายชื่อหนังสือใหม่จากร้านค้า ศูนย์หนังสือ หรือเว็บไซต์ เช่น

    ร้านซีเอ็ดยูเคชั่น                                              

    ร้านนายอินทร์                                                

   สำนักพิมพ์มติชน                                              

    ร้านหนังสือ B2S                                             

    ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       

    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                      

    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      

    ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               

    ร้าน Kinokuniya                                            

    ร้าน Amazon                                                

2. นำรายชื่อหนังสือไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูล Web OPAC : http://arc2.nrru.ac.th/liberty/ libraryHome.do

 

3. กรอกรายละเอียด รายชื่อหนังสือใหม่ในแบบฟอร์มออนไลน์ ด้านล่างนี้

วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560 11:39

เปิดอบรมหลักสูตร Google Apps for Education

Written by

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - เมษายน 2561 ทุกบ่ายวันพุธ เวลา 13.30 -16.00 น. สามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อ วันและเวลา ได้ตามปฏิทินการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "บันทึกภาพแห่งความทรงจำ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อให้ชาวราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำของตนเองกับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยด้วยรูปภาพที่ระลึก และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร 044-009009 ต่อ 1609 ต่อ 103

       ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ google applications กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถนำ google applications ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ 

๑)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรสายวิชาการ จัดขึ้นในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ      (อาคาร ๒๗)  ชั้น ๓ ห้อง IT Center  ๒๗.๐๓.๐๔

 

๒)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (อาคาร ๒๗)      ชั้น ๓ ห้อง IT Center  ๒๗.๐๓.๐๔

 

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลยีสารสนเทศ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการเรียนสอน” จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ ท่าน

การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการปฏิบัติงาน” จัดให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ ท่าน  

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/Ko5uEu3o9PMsLzcm1 หรือลิงค์ QR-Code จากเอกสารการรับสมัครที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และขออนุญาตปิดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

 

 

ด้วยสำนักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อ สรรหาและใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database ) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้คณาจารย์ในแต่ละคณะมีสิทธิ์เลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงท่านดาวน์โหลดไฟล์รายการหนังสือ และใส่ชื่อ-นามสกุล และสังกัดท้ายเล่มหนังสือที่ท่านต้องการ จากนั้น
จัดส่งไฟล์มายังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้ค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
https://goo.gl/M58Env

หน้าที่ 4 จาก 8