ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (99)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญชวนนักอ่าน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

NRRU Book Fair 2019 (อ่าน...อิ่ม… ปี2)

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร36)

 ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น

     การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และ E-book มากกว่า 20 ร้านค้า

     ร่วมเสวนากับนักเขียน ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ได้แก่ คุณอนุชิต คำน้อย ซึ่งเป็นนักเขียน และเจ้าของ facebook fanpage : คิ้วต่ำ

     กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ

     กิจกรรม Woorkshop DIY Diary (การประดิษฐ์สมุดทำมือ)

     กิจกรรม Woorkshop DIY สายบุญ : 1. งานสานจากพลาสติก 2. งานศิลป์จากริบบิ้น

     กิจกรรม Woorkshop : ชูชิ เมนูยอดฮิตสไตล์ญี่ปุ่น

     กิจกรรม Book market (ตลาดนัดหนังสือมือ2)

     และพบกับการออกร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้า OTOP มากกว่า 40 ร้านค้า

 แล้วพบกันนะคะ ^ ^

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/qZCQHx

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะในการค้นหาสารสนเทศ นักศึกษาสามารถแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง

ประกาศ วันปิดให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. -18.30 น.

และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียน การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือโคราช:  Korat Book Expo 2018  ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2561  ชั้น 4 Korat Hall ศูนย์การค้า Central Plaza Korat ภายในงานท่านจะได้พบกับหนังสือราคาเดียวครั้งแรกในไทย!  หนอนหนังสือไม่ควรพลาดนะคะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 ท่านสามารถยืมหนังสือต่อได้ผ่านระบบออนไลน์ และส่งคืนหนังสือคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติหน้าห้องสมุดค่ะ

มีข่าวดีมาบอก ...ช่วงปิดเทอมนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมดีดีมาบอกค่ะ สำหรับสมาชิกของห้องสมุดผู้รักการอ่านทุกท่าน ห้องสมุดใจดีให้ยืมหนังสือได้คนละ 20 เล่ม และกำหนดคืนยาว ๆ ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด ที่มีสถานะปกติ
2.ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 2561
3.ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือได้สูงสุดคนละไม่เกิน 20 เล่ม
4.ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถยืมหนังสือได้ทันที ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561
5.กำหนดส่งคืนหนังสือภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
6.หากเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับ ตามระเบียบของห้องสมุด
7.หนังสือที่ยืมระหว่างโครงการ ไม่สามารถยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-009009 ต่อ 1616 ต่อ 120 (งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย โดยใช้ Google Sites" รอบที่ 3 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/arit2018

 

 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     ISANULINET หรือ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

      ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ทั้ง 16 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 

 โดยผู้ใช้ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 044-009009 ต่อ 120

 

 สถาบันที่อยู่ในเครือข่าย ISANULINET และให้บริการร่วมกัน ประกอบด้วย

 

1.   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

2.   มหาวิทยาลัยนครพนม

 

3.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

5.   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

6.   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

7.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

8.   มหาวิทายาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

9.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

10.    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

11.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

12.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

13.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

14.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

15.   มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน

 

16.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

 

หน้าที่ 3 จาก 8