ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (99)

วันอาทิตย์, 27 ตุลาคม 2562 09:36

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

Written by

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปีที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอุปกรณ์ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ แจกให้ฟรี ค่ะ

วันอาทิตย์, 27 ตุลาคม 2562 09:33

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI

Written by

เป็นฐานข้อมูลประกอบไปด้วยหนังสือจีน มีทั้งที่เป็นภาษาจีน และที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองการปกครอง สำหรับนักเรียน และนักวิจัยในการศึกษาเชิงลึกขึ้น นอกจากนี้ ทาง CNKI เองก็มีหนังสือ และวารสาร เกี่ยวกับศาสนาพุธที่เป็นที่นับถือในจีน เป็นหนังสือโบราณตั้งแต่สมัยอดีตที่เขาเก็บรักษาไว้ในรูปแบบ e-book และe-journal

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการส่งเสริม การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iGlibrary)  ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2m2b44j ซึ่งเป็น iGlibrary เป็น e-book จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบครุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย

โอกาสดีๆ สำหรับนักอ่านชาวราชภัฏฯ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kbm7YC หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 2321, 2322 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 รับจำนวนจำกัด นักอ่านชาวราชภัฏห้ามพลาด เตรียมตัวไปซื้อหนังสือดีๆ ราคาโดนใจกันได้เลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Cengage Learning ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 สมัครได้ที่ https://bit.ly/2kyZg9r

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร 044-009009 ต่อ 2312

โดย gale เป็น e book ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วม พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันอังคาร 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อีกทั้งเพื่อประกอบกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตาม พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งาน EBSCO Discovery Service" ในพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสาธิต1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการสืบค้นข้อมูลผ่าน EBSCO Discovery Service : EDS ตลอดจนสามารถใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดผ่านฐานข้อมูล ebsco ได้

***รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น 
โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2IyXBKh
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ชลธิชา ดินขุนทด โทรศัพท์ภายใน 2312

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการค้นหาสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ ในห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆ อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการฝึกทักษะในการจัดทำรายงานเชิงวิชาการ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป  ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1  “Using Library”

  • หลักสูตรที่ 2“Information Discovery and Searching”

โดยแต่ละหลักสูตร จัดอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้อบรม สามารถเลือกวันอบรมได้ด้วยตนเอง
ตามความสะดวก  จัดอบรมที่ ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://bit.ly/31ICz3t

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์

โทร 044-009009 ต่อ 2312     มือถือ 0990751616 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ 1  “Using Library”

1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโดยใช้    

Web OPAC ระดับปริญญาตรี และการเขียนรายงานทางวิชาการ

1.1  WebOPAC

 - บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

 - การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

  - การเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อมูลส่วนตัว

 - การยืมต่อด้วยตนเอง Renew

 - การจองทรัพยากร

 - การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

  - การค้น One search

1.2  การเขียนรายงานทางวิชาการ และการจัดทำรายการบรรณานุกรม

 

หลักสูตรที่ 2“Information Discovery and Searching”

2.  การสืบค้นสารสนเทศ full text จากฐานข้อมูล (NRRU E-thesis) ฐานข้อมูล Thailis ฐานข้อมูล Google Scholar  
และการจัดทำบรรณานุกรม

บรรยายในหัวข้อ

2.1 เทคนิคการสืบค้น

 - การเตรียม keyword

 - การสร้างเงื่อนไขการค้น

2.2 การสืบค้นจาก google scholar

2.3 การสืบค้นจาก one search

2.4 การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา (ฐานข้อมูล เพิ่มเติมตามสาขา)

- ช่องทางการค้น

- การเข้าอ่านผลลัพธ์

- การจัดการผลการสืบค้น

2.5 การสืบค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

-NRRU eThesis

- TDC Thailis

วารสาร KMITL Science and Technology Journal ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Current Applied Science and Technology (CAST)
ซึ่งเป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI กลุ่ม 1 และ ACI (ASEAN Citation Index) ได้รับการคัดเลือกจาก TCI ให้เข้าร่วมโครงการ TCI-TRF-Scopus collaboration ในปี 2560 วารสารได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast ดังกล่าว

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญสมาชิกห้องสมุด ใช้บริการใหม่ " iPad ให้ยืม" ได้ตั้งแต่เทอม 1/2562 เป็นต้นไป

โดยสมาชิกติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 5 ค่ะ

 

หน้าที่ 1 จาก 8