ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (81)

หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม DIY Diary (ประดิษฐ์ของขวัญแทนใจรับวันวาเลนไทน์) ในวันที่ 4-10 ก.พ. 2562 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่ะ

ลงทะเบียน online ได้ที่ https://goo.gl/mVqzMh

 

 

ขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่าน เข้าใช้บริการ ebook ของหอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติมีระบบ ebook แล้ว สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วเลือกหนังสืออ่านได้เลย ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านก็ได้ สามารถเข้าผ่านเฟซบุ๊กได้ เชิญชวนเพื่อนนักอ่านเข้าไปดูเลยค่ะ
ใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ https://goo.gl/Rkpzf9
รายละเอียดเพิ่มเติม : คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของผู้ใช้งาน
ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/M5vzpp

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน : Learning with iPad and Mac ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบได้แก่

รอบเช้า หัวข้อ Learning with iPad
รอบเช้า หัวข้อ Learning with Mac
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
สร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่าย ๆ ด้วย iPad และ Macbook
ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://goo.gl/kNfN9C

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล eBook”  จากสำนักพิมพ์ Science Direct , World Scientific และ Cambridge University Press ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ

 

   โดยจัดอบรมในวันที่  18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสาธิต1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://goo.gl/W1iebF

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ Google Apps for Education ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความก้าวหน้า  โดยแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่

๑)  การสร้างสรรค์งานด้วย Google Form  รับจำนวน ๓๐ คน

๒)  การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Google Calendar  รับจำนวน ๓๐ คน

๓)  การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites รับ จำนวน ๓๐ คน

ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ได้มากกว่า 1 หัวข้อ 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ https://goo.gl/8FLKo4 หรือลิงค์ QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

และขออนุญาตปิดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 09:15

ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ

Written by

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และของดให้บริการภาคล่วงเวลา (16.30 - 18.30) เนื่องจากบุคลากรต้องเข้าร่วมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก

วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 08:57

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562

Written by

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ โดยสืบค้นได้ที่ www.arc.nrru.ac.th หรือ โดยสืบค้นผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

 

Science Direct สืบค้นที่ https://www.sciencedirect.com/

World Scientific สืบค้นที่ https://www.worldscientific.com/

 

Cambridge University Press สืบค้นได้ที่ https://www.cambridge.org/core/

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ การเปิดโลกกิจกรรมของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ที่ผ่านมา ทั้งหมด 12 กิจกรรม และมีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลต่าง ๆ มากมายพร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการแข่งขันดังนี้ 

1) การแข่งขันโต้วาที ญัตติ หนังสือเล่ม ดีกว่า e-book ? 

2) การแข่งขันจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

3) การแข่งขันสืบค้นฐานข้อมูล OPAC 

4) การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ มุมโปรดบอกต่อ 

5) การค้นหา Super reader & ขวัญใจห้องสมุด และ 

6) กิจกรรมพับถุงยา เพื่อชายแดน

และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ รับชม รับฟังการเสวนา กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind ได้จัดเวทีเพื่อการเสวนาของนักเขียนรุ่นเยาว์ ด้วยวัยเพียง 9 ขวบ เจ้าของผลงานหนังสือ “เรไร รายวัน” ได้แก่ ด.ญ. เรไร สุวีรานนท์ ในหัวข้อ “เริ่มต้นการอ่านสู่งานเขียน”

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนโคราช และจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและรักษาสืบต่อไป

ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ เปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (หยุดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

 

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ หรือ นางสาวศิริพร หาญพิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 095-6024489

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

หน้าที่ 1 จาก 6