ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (64)

มีข่าวดีมาบอก ...ช่วงปิดเทอมนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมดีดีมาบอกค่ะ สำหรับสมาชิกของห้องสมุดผู้รักการอ่านทุกท่าน ห้องสมุดใจดีให้ยืมหนังสือได้คนละ 20 เล่ม และกำหนดคืนยาว ๆ ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด ที่มีสถานะปกติ
2.ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 2561
3.ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือได้สูงสุดคนละไม่เกิน 20 เล่ม
4.ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถยืมหนังสือได้ทันที ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561
5.กำหนดส่งคืนหนังสือภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
6.หากเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับ ตามระเบียบของห้องสมุด
7.หนังสือที่ยืมระหว่างโครงการ ไม่สามารถยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-009009 ต่อ 1616 ต่อ 120 (งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย โดยใช้ Google Sites" รอบที่ 3 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/arit2018

 

 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     ISANULINET หรือ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

      ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ทั้ง 16 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 

 โดยผู้ใช้ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 044-009009 ต่อ 120

 

 สถาบันที่อยู่ในเครือข่าย ISANULINET และให้บริการร่วมกัน ประกอบด้วย

 

1.   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

2.   มหาวิทยาลัยนครพนม

 

3.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

5.   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

6.   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

7.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

8.   มหาวิทายาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

9.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

10.    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

11.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

12.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

13.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

14.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

15.   มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน

 

16.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรม "การใช้ Google Hangout เพื่อการ Conference" ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงทะเบียน

http://gg.gg/arit2018

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือ หนังสือดีหนังสือหายากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โปรโมชั่นลดราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ต่างๆ พร้อมร่วมกระทบไหล่เหล่านักเขียนคนดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/book2_2018 เฟสบุ๊ตแฟนเพจ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทรศัพท์ 1630, 1631 ต่อ 116 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ด่วน !!! จำนวนจำกัด นักอ่านชาวราชภัฏห้ามพลาด เตรียมตัวไปซื้อหนังสือดีๆ กันได้เลย

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 
จากกิจกรรม บอกรัก.....ราชภัฏ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อขอรับของรางวัล ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1

ลำดับที่ ชื่อ facebook จำนวน like รางวัล
1. ลูกเกต นะ 
120 กระเป๋า
2. Soda Za (สายม่าน คณะเทคโน)
99 หมอนรองคอ
3. Siriporn Lertyingyos (อ.ศิริพร เลิศยิ่งยศ) 78 หมอนรองคอ
4. บัง' เอิญ 
65 กระเป๋าสตางค์
5. Palmmy Anthika 
60 กระเป๋าสตางค์
6. Kung Kiattisakd 
57 หมูออมสิน
7. Ponnipa Laongdee 
47 หมูออมสิน
8. สุพจน์ แสนคำสี 
45 กระเป๋าดินสอ+ปากกา
9. วรรณา มนจิตรสัมพันธ์ 
44 กระเป๋าดินสอ+ปากกา
10. Wanphen Jeeklang 
40 กระเป๋าดินสอ+ปากกา
11. Kanokporn Panchana 
39 กระเป๋าดินสอ+ปากกา
12. Nam Sunisa 
38 กระเป๋าดินสอ+ปากกา
13. Aom Athittaya 
30 กระเป๋าดินสอ+ปากกา
14. Rinrisa Sripol 
24 กระเป๋าดินสอ+ปากกา

วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 14:57

กิจกรรมวันราชภัฏ วันปลอดค่าปรับ

Written by

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 2561
พบกับ 
1. กิจกรรมปลอดค่าปรับ (มาล้างหนี้กันเถอะ ^^)
2. กิจกรรม บอกรัก...ราชภัฏ บอกเล่าความประทับใจ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก กับทางห้องสำนักวิทยบริการฯ

 

พบกันในวัน ที่ 14 -20 ก.พ. 2561 นี้ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าอบรม เรื่อง "การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Calendar" ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หัวข้อฝึกปฏิบัติ
- การสร้างปฏิทินใหม่
- แก้ไขหรือลบปฏิทิน
- การสร้างปฏิทินกิจกรรมใหม่
- การกำหนดค่าการแจ้งเตือน ด้วย SMS
- การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม
- การเผยแพร่ปฏิทิน

สมัครอบรมได้ที่ลิงค์

http://gg.gg/arit2018

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

7 กุมภาพันธ์ 2561 https://goo.gl/fCBS7C
21 กุมภาพันธ์ 2561 https://goo.gl/oQBj1A
28 กุมภาพันธ์ 2561 https://goo.gl/PZg7aX

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำและสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, McGraw-Hill Access Engineering, McGraw-Hill Education eBook library และ Cambridge Core ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิชาการ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ สังคมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ประสานประจำคณะ หรือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ โทร. 044-009-009 ต่อ 1630, 1631 ต่อ 115, 116

สมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ได้ลิงค์

http://gg.gg/book2018

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม "เจาะลึกการใช้งาน Google Drive และ Google Drive File Stream" ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ วิทยาการ อ.สวรรค์ ดวงมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google Apps for Education
-->หัวข้อการอบรม
- การเข้าสู่ Drive
- การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
- การอัพโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร
- การสำเนาเอกสาร
- การย้ายตำแหน่งเอกสาร
- การทำงานร่วมกันบนไดรฟ์
- การตรวจสอบประวัติการทำงานบนไดร์ฟ
- การลบไฟล์และกู้คืน
- การติดตั้ง Google Drive File Stream
- การใช้พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์

 

สมัครเข้าอบรม
http://gg.gg/arit2018

หน้าที่ 1 จาก 5