วันจันทร์, 11 กันยายน 2560 13:30

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากร และทีมผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการผลักดันบุคลากรสานสนับบสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และการทำงานในด้านต่าง ๆ อีกทั้งได้เยี่ยมชมการจัดบริการต่าง ๆ เช่น งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคนิคสารสนเทศ อีกทั้งยังได้ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

Read 274 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.