วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 09:57

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Zend Framework”

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง และนายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Zend Framework” ณ ห้อง IT Learning Center (27.01.01) โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนะนำแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย Zend Framework 3 , Smarty และการใช้ Bootstrap

 

 

Read 378 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.