วันเสาร์, 02 กันยายน 2560 14:03

ถ่ายทอดความรู้ จากนักปฏิบัติสู่นักเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาววารุณี คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ไปถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การตัดต่อวีดิโอ ด้วยโปรแกรม Coral Video studio Pro X9  ให้กับน้องๆนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 4 ซึ่งในการอบรมได้ถ่ายทอดขั้นตอน การรู้จักกับโปรแกรมตัดต่อ Coral Video studio Pro X9  เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการนำภาพ นำวีดิโอ มาใช้ในการตัดต่ออย่างสนุกสนาน และได้ผลงานของนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของการอบรม เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่จะนำไปใช้ในการเรียน หรือชีวิตประจำวันต่อไป

 

Read 402 times Last modified on วันเสาร์, 02 กันยายน 2560 14:17

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.