วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 10:39

กิจกรรมนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว NRRU Green University

Written by
Rate this item
(0 votes)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รวมใจ รวมพลัง สร้างสรรค์ราชภัฏโคราช สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว NRRU Green University ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ทำหน้าที่ในส่วนของฝ่ายจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนบริการโสตทัศนูปกรณ์ในพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในวันเปิดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และให้บริการสำหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  ตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด บริเวณที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งได้จัดเตรียมอาหารว่างเป็นขนมไทย และน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโดยได้จัดเตรียมน้ำดื่มเองทุกขั้นตอน พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันมากกว่า 12 ชนิด สำหรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Read 304 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.