วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 14:31

ตารางอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

ตารางอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)

นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560

บริเวณอาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันเดือนปี

เวลา

สังกัดคณะ

จำนวน/คน

สถานที่

วันจันทร์

ที่ 3 กรกฏาคม 2560

เริ่มเวลา 08.30 น.

08.30-09.30 น.

คณะครุศาสตร์

540

สำนักคอมพิวเตอร์ 

อาคาร 27 

 

09.30-10.30 น.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

630

10.30-12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,015

วันจันทร์

ที่ 3 กรกฏาคม 2560

เริ่มเวลา 13.00 น.

13.00-14.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ

1,270

14.30-15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

420

15.30-16.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

180

 

               วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาเข้ารับการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(Web OPAC)  ณ บริเวณอาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ ตามตารางที่แจก

              วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดLibrary Tour 2017ณ บริเวณอาคาร 23 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางที่แจก

                หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : สำนักวิทยบริการฯ 044-009009 ต่อ 2300,1609 ,1630 ,1631 ต่อ 103

 

 

 

 

 

 

Read 522 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 14:45

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.