วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 18:14

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ จำนวน 3 ฐานข้อมูล

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collections, Bloomsbury Fashion Central, Drama Online   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  - 31 กรกฏาคม  2560 ซึ่งมีรายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  "Bloomsbury Collection”

 - Link : www.bloomsburycollections.com

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์  ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง  สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

 

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  "Bloomsbury Fashion Central”

 - Link : www.bloomsburyfashioncentral.com

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ  สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  " Drama Online”

 - Link : www.dramaonlinelibrary.com

 

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการแสดงที่ดีสุด ให้บริการจากแหล่งข้อมูลของการละเล่น การแสดง การทำงาน  บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่สำคัญและน่าเชื่อถือทั่วโลก   ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษาต่างๆ ด้านบทละคร บทพูดที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ ไฟล์เสียง มากมายกว่า 1,500+    มีผลการดำเนินงานและรางวัลการันตีมาแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ซีงสามารถเข้าไปค้นหา สืบค้น ศึกษา พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

 

Read 389 times Last modified on วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560 12:05

Latest from Admin

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.