วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 17:08

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2-2560

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23) โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2560 ความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม Library Tour 2517 นำเสนอกิจกรรมอ่านเพลิน Learn everyday รายงานความเสี่ยงสำนักวิทยบริการฯ แจ้งการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรายงานการเข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนั้นยังมีวาระสืบเนื่องในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ร่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการยืม-คืน ร่างประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งาน ตลอดจนวาระการนำเสนอพิจารณาต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ การพัฒนาระบบบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

 

 

Read 303 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.