วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 16:40

กิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร การมอบรางวัลบทเรียนทรงคุณค่า

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร การมอบรางวัลบทเรียนทรงคุณค่า โดยกิจกรรมในวันนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน นำเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อตอบสนองบริการและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นวิทยากรในการวิพากษ์กิจกรรมการจัดการความรู้ของทุกกลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงานดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. กลุ่มงานเทคโนโลยีโลยีสารสนเทศ : iT-care@library

2. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย : การบริการเชิงรุก เข้าถึงพึ่งได้

3. กลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ : อ่านเพลิน learn every day 

4. สำนักงานผู้อำนวยการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานผู้อำนวยการ

5. กลุ่มงานเทคนิคฯ : Re branding : Books express plus+

Read 367 times

Latest from Admin

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.