วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 11:02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียน” ให้กับครู บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่องการอนุรักษ์และการบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน และรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร ตำราทางวิชาชีพบรรณารักษ์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดเป็นตัวอักษร ในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน และภาพวีดิทัศน์ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 ได้อย่างดีเยี่ยม

 

Read 290 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.