ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน จาก Yuxi Normal University
Print this page
วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 10:39

ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน จาก Yuxi Normal University

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 -10.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน จาก Yuxi Normal University สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยมีบุคลากรจากห้องสมุด นำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด การยืม - คืน การค้นหาหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศไทย  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

 

 

 

Read 154 times
Admin

Latest from Admin