วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 10:32

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ณ บริเวณ ลานนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์สุเกษม อิงคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี และทำกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น.

Read 166 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.