วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 09:59

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการค้นหาสารสนเทศ

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการค้นหาสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ ในห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆ อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการฝึกทักษะในการจัดทำรายงานเชิงวิชาการ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป  ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1  “Using Library”

  • หลักสูตรที่ 2“Information Discovery and Searching”

โดยแต่ละหลักสูตร จัดอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้อบรม สามารถเลือกวันอบรมได้ด้วยตนเอง
ตามความสะดวก  จัดอบรมที่ ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://bit.ly/31ICz3t

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์

โทร 044-009009 ต่อ 2312     มือถือ 0990751616 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ 1  “Using Library”

1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโดยใช้    

Web OPAC ระดับปริญญาตรี และการเขียนรายงานทางวิชาการ

1.1  WebOPAC

 - บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

 - การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

  - การเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อมูลส่วนตัว

 - การยืมต่อด้วยตนเอง Renew

 - การจองทรัพยากร

 - การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

  - การค้น One search

1.2  การเขียนรายงานทางวิชาการ และการจัดทำรายการบรรณานุกรม

 

หลักสูตรที่ 2“Information Discovery and Searching”

2.  การสืบค้นสารสนเทศ full text จากฐานข้อมูล (NRRU E-thesis) ฐานข้อมูล Thailis ฐานข้อมูล Google Scholar  
และการจัดทำบรรณานุกรม

บรรยายในหัวข้อ

2.1 เทคนิคการสืบค้น

 - การเตรียม keyword

 - การสร้างเงื่อนไขการค้น

2.2 การสืบค้นจาก google scholar

2.3 การสืบค้นจาก one search

2.4 การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา (ฐานข้อมูล เพิ่มเติมตามสาขา)

- ช่องทางการค้น

- การเข้าอ่านผลลัพธ์

- การจัดการผลการสืบค้น

2.5 การสืบค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

-NRRU eThesis

- TDC Thailis

Read 302 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.