ประชาสัมพันธ์ วารสาร KMITL Science and Technology Journal ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Current Applied Science and Technology (CAST)
Print this page
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 11:40

ประชาสัมพันธ์ วารสาร KMITL Science and Technology Journal ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Current Applied Science and Technology (CAST)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วารสาร KMITL Science and Technology Journal ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Current Applied Science and Technology (CAST)
ซึ่งเป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI กลุ่ม 1 และ ACI (ASEAN Citation Index) ได้รับการคัดเลือกจาก TCI ให้เข้าร่วมโครงการ TCI-TRF-Scopus collaboration ในปี 2560 วารสารได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast ดังกล่าว

Read 1019 times
Admin

Latest from Admin