วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:50

⯑⯑ส่งมอบถุงใส่ยาเพื่อบริจาคโรงพยาบาล⯑⯑

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบถุงกระดาษสำหรับบรรจุยาสำหรับโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อรณรงค์การลดการใช้ถุงพาสติกในชีวิตประจำวันและสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University) โดยได้รับความร่วมมือจากมือร่วมใจ จากจิตอาสาชาวราชภัฏนครราชสีมา ช่วยกันประดิษฐ์ถุงใส่ยาเพื่อผู้ป่วยในครั้งนี้

 

Read 515 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.