วันจันทร์, 14 มกราคม 2562 09:19

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training 
หัวข้อแรก "การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Google Form" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจ ใบรับสมัคร ตลอดจนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้

Read 346 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.