การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
Print this page
วันจันทร์, 14 มกราคม 2562 09:11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมและ Applications บน iPad และ Mac OS ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้ Application ต่าง ๆ บน iPad เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการเขียน App อย่างง่ายด้วยภาษา Swift บน MacBook

Read 216 times Last modified on วันจันทร์, 14 มกราคม 2562 09:19
Admin

Latest from Admin