อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมการตัดต่อเพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Print this page
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561 13:21

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมการตัดต่อเพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสาธิต 1 ชั้น5 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนามัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมการตัดต่อเพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในครั้งนี้

Read 423 times
Admin

Latest from Admin