กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสืนค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทนิวโนเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
Print this page
วันเสาร์, 22 ธันวาคม 2561 09:38

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสืนค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทนิวโนเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสืนค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทนิวโนเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยมี
อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม  และมีคณะอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์

1.  science direct  

2.  cambridge university press  

3. worldscientific

 

และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น e book ที่ได้จัดซื้อมาเพื่อบริการผู้ใช้บริการทุกท่าน

Read 306 times
Admin

Latest from Admin