ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล eBook” จากสำนักพิมพ์ Science Direct , World Scientific และ Cambridge University Press
Print this page
วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 09:49

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล eBook” จากสำนักพิมพ์ Science Direct , World Scientific และ Cambridge University Press

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล eBook”  จากสำนักพิมพ์ Science Direct , World Scientific และ Cambridge University Press ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ

 

   โดยจัดอบรมในวันที่  18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสาธิต1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://goo.gl/W1iebF

Read 382 times
Admin

Latest from Admin