วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 15:39

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ Google Apps for Education ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความก้าวหน้า  โดยแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่

๑)  การสร้างสรรค์งานด้วย Google Form  รับจำนวน ๓๐ คน

๒)  การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Google Calendar  รับจำนวน ๓๐ คน

๓)  การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites รับ จำนวน ๓๐ คน

ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ได้มากกว่า 1 หัวข้อ 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ https://goo.gl/8FLKo4 หรือลิงค์ QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

และขออนุญาตปิดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

Read 716 times Last modified on วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 15:49

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.