วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 13:11

สร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Vegas

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ จากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีฯ ในการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์สร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย ให้กับยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ 1.ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการใช้ Smartphone บันทึกวีดิทัศน์  2. ให้ความรู้ในการตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย มีนายวิชญะ วิชากุล และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งทางนักศึกษาโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้นำความรู้ ไปสร้างสื่อวิดิทัศน์ในหัวข้อที่กองวิเทศสัมพันธ์ตั้งไว้ คือ    Green University” ต่อไป

Read 362 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.