วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 11:34

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำเร็จลุล่วง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์  อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง และนายธนัช แววฉิมพลีกุล ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read 187 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.