วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 11:29

บันทึกเทปโทรทัศน์เทคนิคการสอน Active learning โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นำโดยท่านอาจารย์ภณิดา  แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ไปโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์เทคนิคการสอน Active learning  ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิงจาก นางประภาภรณ์  ถีสูงเนิน นายองอาจ  วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต 5  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ พร้อมด้วยคุณครู นักเรียนและชาวบ้าน ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำจนบรรลุเสร็จ สิ้นกระบวนการ ซึ่งขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง

Read 204 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.