วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 10:23

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ลงพื้นที่บันทึกเทปโทรทัศน์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่บันทึกเทปโทรทัศน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อ ผลิตวีดิทัศน์เทคนิคการสอน  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สรรสร้างหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ (OSOI : ONE SCHOOL ONE INNOVATION)โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านดร.สุนทรี ศิริอังกรู ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read 190 times Last modified on วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 10:41

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.