วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 11:25

เปิดให้บริการห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KORAT ARTS & CULTURE LIBRARY)

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนโคราช และจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและรักษาสืบต่อไป

ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ เปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (หยุดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

 

Read 294 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.