วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 14:21

การประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสาขาวิชา ร่างแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read 300 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.