วันพุธ, 29 สิงหาคม 2561 09:41

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะในการค้นหาสารสนเทศ นักศึกษาสามารถแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง

Read 311 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.