วันพุธ, 29 สิงหาคม 2561 09:29

การสัมมาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งพิมพ์และการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล (Conservation and Digitize)

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งพิมพ์และการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล (Conservation and Digitize) และศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งพิมพ์ และการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล และนำองค์ความรู้เพื่อมาพัฒนางานด้านจดหมายเหตุและข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นต่อไป

Read 373 times Last modified on วันพุธ, 29 สิงหาคม 2561 09:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.