วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 16:18

กิจกรรมแนะนำห้องสมุด Library Tour สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์ จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จำนวนทั้งสิ้น 44 คน  โดยมีอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม  กิจกรรมในวันนี้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ รวมไปถึงบริการต่างๆ ของสมุด และได้เดินชมห้องสมุด เพื่อศึกษาเรียนรู้และเข้าใช้บริการในโอกาสต่อไป

Read 598 times

Latest from Admin

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.