วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 14:09

การประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกร์และพัฒนาสื่อมัลติเมีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปนัดดา  บุญพาวัฒนา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 แห่ง การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตสื่อวิดีทัศน์ DLTV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานของกลุ่มผู้ผลิตสื่อวิดีทัศน์ DLTV

Read 496 times Last modified on วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 14:18

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.