วันเสาร์, 16 มิถุนายน 2561 13:51

ศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

 

Read 248 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.