วันเสาร์, 16 มิถุนายน 2561 11:45

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางนิศากร อุดมผล และนางสาวชลธิชา ดินขุนทด บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสทรสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561

Read 455 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.