วันอาทิตย์, 10 มิถุนายน 2561 09:40

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การจัดทำทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างสำนักวิทยบริการฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามบันข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

Read 454 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.