วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561 08:01

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 2

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวชลธิชา ดินขุนทด และ นางบุญนาค  ศรีบุญ กลุ่งงานส่งเสริมการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน  ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ ที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิจัยสืบไป

 

Read 223 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.