วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 13:15

ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 พฤษจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนางสาวนาตยา  ศิริทับ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ นางสาวดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ และนางบุญยรัตน์ สุขตุงคะ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ในโครงการพัฒนาระบบจัดการสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาระยะที่ 4 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read 303 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.