วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 14:32

พิธีการลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online database)

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาววารุณี คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online database) ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการแก่คณะจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น เกิดการแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตลอดจนการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า

 

 

 

Read 376 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.