วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 09:44

อบรมเชิงปฏิบัติการ (รอบพิเศษ) เรื่องการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย โดยใช้ Google Sites

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Sites ให้กับนักศึกษา จำนวน 26 คน ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้เป็นการปรับฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและสามารถปรับใช้ในการทำงานได้

 

 

Read 300 times Last modified on วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 09:58

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.